Helseinnovasjonssenteret

Helseinnovasjonssenteret (HIS) er et kompetansesenter for innovasjon i helsesektoren med spesielt fokus på forskning og samhandling. Senteret ble opprettet i mars 2017, etablert som aksjeselskap i 2019 og oppnådde fast grunnfinansiering i statsbudsjettet fra 2020.

Etter vedtaket i 2014 om ny sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal tok Nordmørskommunene initiativ til prosjektet Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling for å være med å planlegge innbyggerne det framtidige helsetilbudet for innbyggerne på Nordmøre. Helt fra starten har det vært et mål at senteret kan bli et nasjonal pilotprosjekt og deretter et nasjonalt kompetansesenter for å utvikle fremtidens helsetjenester.

Forprosjektet ble ferdigstilt i mars 2016 der målet ble definert som «å møte de store helseutfordringene i fremtiden ved å utforske grensesnittet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, brukerorganisasjoner, avtalespesialister og andre private aktører. Dette for å gi en stabilitet og forutsigbarhet i spesialisthelsetjeneste tilbudet på Nordmøre, etablere og ivareta kompetansearbeidsplasser og fagmiljø innen teknologi og helse. Og i forlengelsen av dette øke attraktiviteten til Nordmøre som bo – og arbeidsmarkedsregion».


Prosessen

Vedtak i regionrådet 18. og 19. juni 2015 om oppstart av forprosjektet. 
Arbeidsgruppen bestod av aktive og dedikerte rådmennene Olaug Haugen fra Tingvoll og Birgit Eliassen fra Gjemnes.

19. februar 2016 godkjente regionrådet forprosjektrapporten (følger nedenfor) og vedtok oppstart av arbeidet for å finansiere et hovedprosjekt. 


Helseinnovasjonssenteret - Klikk for stort bildeI 2016 ble det opprettet en administrativ arbeidsgruppe bestående av f.v. Atle Betten E-helserådgiver IKT- ORKide, Heidi Jørgensen Gjersvold prosjektleder forprosjekt, Ola Rognskog regionrådsleder, Olaug Haugen rådmann Tingvoll og Birgit Eliassen rådmann Gjemnes. I tillegg deltok Arne Ingebrigtsen rådmann Kristiansund. 
13. februar 2017 ble det arrangert et felles folkemøte om Helseinnovasjonssenteret.

Senteret startet opp 1. mars 2017 som et 3-årig prosjekt med direktør Trude Fløystad Eines og daglig leder/prosjektleder for velferdsteknologi og responssenter Benedicte Nyborg. Bjarte Bye Løfaldli var ansatt som prosjektleder for forskning, utvikling og innovasjon. Det ble etablert en styringsgruppe bestående av arbeidsutvalget i regionrådet, helseforetaket, administrasjon i Kristiansund kommune og tillitsvalgt.

Våren 2018 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Orkide – Nordmøre Regionråd, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Helse Møre og Romsdal for «sammen å utvikle framtidas helsetjeneste for innbyggerne i Møre og Romsdal».

20. august 2018 var det møte i Oslo mellom samarbeidspartnerne i HIS og helseminister Bent Høie for å orientere om aktiviteten ved Helseinnovasjonssenteret og planene videre. I statsbudsjettet for 2019 ble HIS tildelt samlet kr 6,6 mill. samt at fylkeskommunen bevilget kr 1,5 mill. for finansiering av siste del av prosjektperioden og utviklingsarbeidet mot fast organisering.

Helseinnovasjonssenteret - Klikk for stort bildeF.v. Anne Grethe Erlandsen, Vetle Wang Soleim, Jon Aasen, Kjell Neergaard, Bent Høie, Roger Osen, Lodve Solholm og Ellen Engdahl.

1. mars 2019 startet Geir Dagfinn Sylthe som administrerende direktør, og sentralt i 2019 var å utvikle HIS fra et prosjekt til fast organisering med langsiktig grunnfinansiering i statsbudsjettet fra 2020.

3. september 2019 ble det kjent at Helseinnovasjonssenteret har fått fast post på Statsbudsjettet med kr 10 millioner i årlig bevilgning fra 2020. En tverrpolitisk gruppe av godt fornøyde politikere kom på besøk med svært gode nyheter til adm.dir. Geir Dagfinn Sylthe.

Helseinnovasjonssenteret - Klikk for stort bildeGlade ansatte og bred politisk representasjon med gode nyheter; Vetle Wang Soleim (H), Asgeir Bahre Hansen (V), Ragnhild Helseth (V), Jan Steinar Engeli Johansen (Frp), Robert Nordvik (Frp), Torbjørn Sagen (H), Kjell Neergaard (Ap), Victoria Smenes (Krf) og Annika Indergaard (Krf). Tore Lyngvær  

16. september 2019 ble Helseinnovasjonssenteret AS stiftet med Nordmørskommunene, Møre og Romsdal fylkeskommune og Helse Møre og Romsdal HF som aksjonærer.
 

Helseinnovasjonssenteret - Klikk for stort bildeNytt styre i Helseinnovasjonssenteret består av f.v. Olaug Haugen, rådmann Fitjar kommune, nestleder Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund kommune, Ellen Engdahl som møtende vara, Helge Ristesund, rådgiver Helse Møre og Romsdal, styreleder Bodil P. Hollingsæter, spesialrådgiver Innovasjon Norge og Kristoffer B. Jenssen, teamleder entreprenørskap, forskning og innovasjon i Møre og Romsdal fylkeskommune.  


Les mer om helseinnovasjonssenteret