Formålet med Orkidé Krafttak var å styrke kommunenes gjennomføringskraft innenfor energi- og klimatiltak ved innføring og bruk av felles løsninger, kompetansehevingstiltak og utvikling av fagsamarbeid. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2012-2018. Norsk senter for økologisk landbruk ved Turid Strøm ledet prosjektet. Kommunene Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Aure deltok.

Stortinget vedtok i vårsesjonen 2017 at Møre og Romsdal videreføres som egen region. Kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll vedtok å fortsatt være del av Møre og Romsdal.

Helseinnovasjonssenteret (HIS) er et kompetansesenter for innovasjon i helsesektoren med spesielt fokus på forskning og samhandling. Senteret ble opprettet i mars 2017, etablert som aksjeselskap i 2019 og oppnådde fast grunnfinansiering i statsbudsjettet fra 2020.

Nordmøre interkommunale Brann- og Redningsvesen ble operativt fra 1. januar 2020 som et resultat av at kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure gikk sammen om et felles brannvesen på Nordmøre.
 

Kommunene på Nordmøre gjorde sine vedtak innen fristen 31. juni 2016 med resultat at Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Surnadal, Sunndal, Rindal og Tingvoll fortsetter som selvstendige kommuner. Eide går sammen med Fræna til Hustadvika kommune, og Halsa slår seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord til Heim kommune. Eide gikk ut av regionrådet i 2017, og både Rindal og Halsa inngår i Trøndelag og gikk ut av regionrådet fra og med 2020.

Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll vedtok i 2018 felles «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre». Målet for felles sjøområdeplanlegging ved hjelp av økosystembasert forvaltning (bærekraftighet) skal legge grunnlag for verdiskaping i sjøområdene på Nordmøre.