Nordmørsprisen

Nordmørsprisen deles ut av Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd under Nordmørskonferansen. Til og med 2021 het prisen Orkidéprisen og fra 2022 er navnet endret til Nordmørsprisen.  Nordmørsprisen ble i 2023 tildelt Sletta Verft AS fra Averøy.

Daglig leder Kåre Sletta, kontorsjef Ronny Haltbakk og Atle Aanesbug, lager og HMS-koordinator mottar Nordmørsprisen fra Kjell Neergaard, leder av Nordmøre IPR, og  Hanne-Berit Brekken, stolt ordfører i Aure.   - Klikk for stort bildeDaglig leder Kåre Sletta, kontorsjef Ronny Haltbakk og Atle Aanesbug, lager og HMS-koordinator mottar Nordmørsprisen fra Kjell Neergaard, leder av Nordmøre IPR, og Hanne-Berit Brekken, stolt ordfører i Aure. Ellen Engdahl

  

Prisen skal motivere til særlig innsats for tiltak som kommer hele Nordmørsregionen til gode på følgende områder:

  • Næringsutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Bedriftsutvikling
  • Positiv markedsføring av regionen utad og/eller innad
  • Samarbeidstiltak

Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak i henhold til prisens formål. I år er prisen et maleri «Sommer i september» av kunstner Aud Thevik Gustavsen i Sunndal.

Prisen ble utdelt for 32. gang i 2023.