Ingrid Nautnes (29) er ansatt som ny regional samfunnsplanlegger for Nordmøre IPR. 

Flere studieplasser og sykepleieutdanning på heltid i Kristiansund fra høsten 2023

Representantskapet har godkjent årsmeldingen for 2021.

 

    
Årsmeldingen ble godkjent i representantskapsmøtet på Tingvoll 29. april. For første gang er den i digital versjon.

 

Årsmeldingen beskriver hvordan det politiske samarbeidet på Nordmøre er organisert og fungerer, og i kapittel 2 omtales mer utfyllende de prioriterte sakene i året som er gått.
 

  

 

 

 
Daglig leder Rolf Gunnar Ahtola og produsent Bjørn Brende mottar Nordmørsprisen av Kjell Neergaard, leder av Nordmøre IPR og Svein Roksvåg, ordfører Smøla.

 

Vi gratulerer Smøla Produksjonslag SA, med Smøla-gulrot i spissen, som årets vinner av Nordmørsprisen.

 

Velkomstkomiteen stod på geledd med flagg og ballonger da første fly fra Flyr landet på Kvernberget.

Ordførerne på Nordmøre, stortingspolitikerne Jenny Klinge, Geir Inge Lien og Frank Sve samt Kvernberget vekst ønsket passasjerene, ledelsen i Flyr og kabinbesetningen velkommen til Kvernberget, Kristiansund og Nordmøre. 

 

 
Kommunene på Nordmøre deltar med felles stand på rekrutteringsmessen i Oslo 6. april for å vise at her kommer du og din familie TETT PÅ LIVET.

Nordmøre IPR ber om at Stortinget og regjeringen ved Klima- og miljødepartementet bevilger de 13 millionene som er nødvendige for at Drivaregionen skal kunne behandles som planlagt mot lakseparasitten Gyrodactulus salaris i 2022

Nordmøre IPR har 14.12.2021 sendt innspill til Statnett sin Nettutviklingsplan 2021 med følgende hovedbudskap:

Nordmøre IPR inviterte den nye Mørebenken til Kristiansund 3. september for å diskutere sentrale saker for Nordmøre i tiden framover. 

Hovedtema for samlingen denne gangen var Helse, der ledelsen i Helse Møre og Romsdal (HMR) var invitert for gjensidig informasjon og diskusjon.