Befaring til nytt sykehus på Hjelset

Nordmøre IPR var på befaring på det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. 

Nordmøre IPR var på befaring på det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Prosjektleder SNR Ketil Gaupset orienterte. I hele SNR vil det samlet være rundt 2.000 ansatte. Alle pasientene vil ha enerom. Sykehuset skal være i full drift våren 2025, med en gradvis innflytting av ulike avdelinger som vil starte opp nå til våren. 

SNR Hjelset vil være et fullverdig akuttsykehus på rundt 60.000 m2 og SNR Kristiansund vil ha bredt tilbud av poliklinikker, utvalgt dagkirurgi og dagtilbud planlagt til 8.000 m2 i dagens sykehusbygg. Du kan lese mer på SNR Hjelset - nettside eller sjekke ut Presentasjon SNR (PDF, 8 MB) for nærmere beskrivelse av tjenestene.

Etter befaringen fortsatte Nordmøre IPR møte på Tingvoll hvor vi fikk orientering av prosjektleder Gudrun Karlsen, DMS Kristiansund, om fremtidige pasienttilbudet i SNR Kristiansund og fra Kristiansund kommune. I tillegg skal DMS Kristiansund inneholde helseaktører i næringslivet. Vi fikk blant annet høre om et fremtidsrettet samhandlingsprosjekt mellom helseforetaket og kommunene om mulighetene for bruk av digital kommunikasjonsteknologi for konsultasjoner og sårbehandlinger ute i kommunene på Nordmøre. Du kan besøke DMS i Kristiansund - nettside eller sjekke ut Presentasjon DMS (PDF, 8 MB) for mer informasjon om prosjektet.