Samfunnsutvikling er ikke rett frem – men når vi samarbeider kommer vi lenger. På Nordmøre har vi lykkes med mange prosjekter hvor samarbeid har vært en av suksessfaktorene. Her er noen av dem.

Det er vanskelig å forutsi fremtiden, og vi bærer fremdeles med oss utfordringene som kom med vedtaket om ny sykehusstruktur. Men det er mye positivt som skjer på Nordmøre, og mye å være stolt av. Her er viktige saker som vi mener vil være med på å forme fremtiden og få befolkningsutviklingen over i et positivt spor.

Hadde det ikke vært fint hvis nordmørskommunene samarbeidet for å forme fremtiden? Det gjør vi faktisk.

30.09.2020

Det er kanskje lett å se seg blind på de kvalitetene man har veldig tett på seg. Men hvis du hever blikket litt og ser Nordmøre fra sidelinja, blir det raskt tydelig at dette er en region med enorme ressurser og sterke kvaliteter. Vi tror rett og slett det må være lov å skryte litt av egen landsdel.

03.09.2020
  
Torsdag 3. september ble ny samarbeidsavtale mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll signert på Smøla. Til stede var alle ordførerne i de respektive kommuner.

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) er det nye navnet for ORKidé – Nordmøre Regionråd. Kjell Nergaard (Kristiansund) er valgt som leder og Ingrid Ovidie Rangønes (Averøy) som nestleder.