Ingrid Nautnes (29) er ansatt som ny regional samfunnsplanlegger for Nordmøre IPR. 

Flere studieplasser og sykepleieutdanning på heltid i Kristiansund fra høsten 2023