Årsmelding 2022

5 Årsregnskap 2022

Årsregnskap 2022

Årsregnskapet ble vedtatt i Representantskapsmøte 23-02. Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune som kontorkommune.

Hovedposter inkludert andel i prosjekter

Årsregnskap NIPR 2022 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondsavsetning NIPR 2022 - Klikk for stort bilde

Årsregnskapet viser kontingentinntekter på kr 1.530.000 og et mindreforbruk for drift av IPR på kr 93.902. Prosjektene Helseressurs og Klimaressurs i 2022 har medført samlet delfinansiering fra IPR med kr 237.504 som finansieres av mindreforbruket i drift på kr 93.902 og fondsavsetning kr 143.602.

 

Inngående balanse pr 1.1.2022 viser fondsavsetning kr 797.392 som reduseres med kr 143.602 til kr 653.790 pr 31.12.22. Disponering av fond skal godkjennes i representantskapet.

 

Behandling av regnskap skal følge kontorkommunens årshjul.


Revisjon av regnskapet foretas som del av revisjonen av regnskapet for Kristiansund kommune.