08.10.2020

Kommunene på Nordmøre forventer at Nasjonal Transportplan omtaler strekningen  E39 Astad – Bjerkeset for å komme i gang med reguleringsplanarbeidet. Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) har prioritert strekningen Kristiansund – Hjelset øverst av samferdselsprosjekter i sine innspill til Nasjonal Transportplan (NTP). Dette omfatter strekningen rv 70 innfartsvei Kristiansund, E39 Astad – Bjerkeset og E39 over Fursetfjellet. 

03.09.2020
  
Torsdag 3. september ble ny samarbeidsavtale mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll signert på Smøla. Til stede var alle ordførerne i de respektive kommuner.

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) er det nye navnet for ORKidé – Nordmøre Regionråd. Kjell Nergaard (Kristiansund) er valgt som leder og Ingrid Ovidie Rangønes (Averøy) som nestleder.