2024 startet med felles samling for folkevalgte på Nordmøre

Fredag 12. januar arrangerte Nordmøre IPR en felles samling for folkevalgte på Nordmøre. 

Samling av folkevalgte og fagfolk fra Nordmøre - Klikk for stort bildeSamling av folkevalgte og fagfolk fra Nordmøre Ellen Engdahl

Fredag 12. januar arrangerte Nordmøre IPR en felles samling for folkevalgte på Nordmøre. Her møtes alle formannskapene på Nordmøre for en dag med både politisk og faglig innhold. Temaet for årets samling var plansamarbeid og Nordmørsstrategi. 

Ingrid Rangønes. - Klikk for stort bildeIngrid Rangønes. Ellen Engdahl

«Nordmøre er en flott region, med kommuner som utfyller og styrker hverandre. Å komme sammen er inspirerende. Det er spennende å høre hva de jobber med i andre kommuner, og vi har veldig mye å lære av hverandre. Samtidig som vi løfter opp saker, og setter oss noen felles mål for utviklingen på Nordmøre. Jeg tenker at det er veldig viktig å ha slike samarbeidsarenaer, og ønsker å utvikle dem videre», sier leder for Nordmøre IPR Ingrid Rangønes som ledet første del av samlingen. 

Fylkesordføreren Anders Riise var også med på samlingen, og fortalte om utfordringsbildet til fylket og hvilke satsninger fylket har til Nordmøre.

Anders Riise - Klikk for stort bildeAnders Riise Ellen Engdahl

Så ble det presentert en glad sak fra hver av kommunene på Nordmøre.  Aure og Smøla har blitt utvalgt til å være med på bygdevekstavtaler, hvor de får penger av staten til å drive nærings- og samfunnsutvikling. Averøy har blitt valgt ut som GNIST-kommune, planen er å gi kulturminnet Varde nye og fremtidsrettede funksjoner. 

I den faglige bolken av samlingen presenterte regional samfunnsplanlegger Ingrid Nautnes plansamarbeidet på Nordmøre, og Ingunn Mobæk innlegg om hvordan arealstrategien kan bli et godt politisk verktøy. Fylkeskommunen og Statsforvalteren presenterte for politikerne det digitale programmet for folkevalgtopplæring de har laget for nye folkevalgte.

Kommunedirektør Odd-Arild Bugge ga en presentasjon av Nordmørsstrategien. Deretter ble det gruppearbeid angående Nordmørsstrategien der de folkevalgte fikk komme med ulike forslag til hvordan kommunene kan samarbeide for et mer attraktivt og bærekraftig Nordmøre.

Odd-Arild Bugge - Klikk for stort bildeOdd-Arild Bugge Ellen Engdahl