Samarbeidsavtale

Samarbeidet på Nordmøre ble først etablert som et regionråd 20. september 1990. I henhold til denne Samarbeidsavtale videreføres samarbeidet som et interkommunalt politisk råd i samsvar med kommunelovens (koml.) kap. 18. Samarbeidsavtalen er gyldig ved kommunenes tilslutning til avtalen iht. kommunelovens § 18-4. 

Nordmøre IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen. 

Les mer her:

Nordmøre IPR samarbeidsavtale  (PDF, 792 kB)