Valgkomite

Valgkomite
Medlemmer Stilling
Kjell Neergaard Ordfører Kristiansund kommune
Knut Sjømæling Ordfører Gjemnes kommune