Historie

Ordfører- og rådmannskollegiet (ORKidé) på Nordmøre ble stiftet 20. september 1990 av Averøy, Aure, Frei, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. Einar Lund fra Tingvoll ble første leder i Arbeidsutvalget.

Tidligere fylkesplansjef Per Ekroll var på mange måter en av initiativtakerne til regionsamarbeidet på Nordmøre. Bakgrunnen for etableringen var å lage et felles handlingsprogram for alle Nordmøreskommunene, slik at en kunne stå sammen i viktige saker. Men i starten var også selve prosessen, de nye møteplassene og tilliten som ble bygget gjennom samarbeidet viktig for å legge et godt fundament for samarbeidet. Utdanning, kommunikasjon og næringsutvikling er stikkord for kollegiets saker i startfasen.  

I 1992 ble kollegiet utvidet tiI12 kommuner da Rindal, Sunndal og Surnadal ble med i kollegiet. Høsten 1996 ble også Eide kommune med, og Nordmøre var endelig samlet.

ORKidé tok tidlig tak i sentrale samarbeid knyttet til IKT og innkjøp, som var starten til IKT Orkidé og Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII). Samspleis var opprinnelige et «ORKidé-barn», etablert for å samordne samferdselssaker i regionen. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et annet eksempel på vellykkede saker av ORKidé-samarbeidet.

ORKidéprisen er en positiv omdømmesak for kollegiet og ble delt ut første gang allerede i 1992. 

Siden starten har det vært to kommunesammenslåinger; Tustna og Aure til Aure kommune og Kristiansund og Frei til Kristiansund kommune. I tillegg har kommune- og regionreformen de siste årene ført til at ORKide har færre medlemskommuner. 

Eide kommune gikk ut av Nordmørssamarbeidet fra 2017, og Halsa og Rindal gikk ut med virkning fra 2020. Rindal ble en del av Trøndelag og Halsa ble en del av Heim kommune og derved Trøndelag fylke.

I anledning 20-årsjubileet ble det laget et hefte, her kan du lese mer om vår historie: 

Jubileumshefte 1990-2010 (PDF, 4 MB)