Nordmørsstrategien

Nordmøre interkommunalt politiske råd (IPR) vedtok på IPR-møtet den 16. februar 2024 Nordmørsstrategien med handlingsdel. Nordmørsstrategien er en overordnet strategi for samarbeidet på Nordmøre.

Nordmørsstrategien

Hensikten med strategien er å peke ut de viktigste områdene som kommunene på Nordmøre skal samarbeide om. Strategien skal være samlende, stå seg over lengre tid, og brukes av kommuner, andre offentlige samarbeidspartnere samt nærings- og kulturliv. Nordmørsstrategien skal inngå i kommunenes kommuneplaner.

Nordmørsstrategien skal være en overordnet strategi for samarbeidet mellom nordmørskommunene gjennom Nordmøre IPR. Strategien bygger på Telemarksforskning sin analyse av regionens attraktivitet for bosetting og næringsutvikling. Ved å arbeide med de drivkreftene som kommunene selv kan påvirke, kan kommunene øke attraktiviteten og skape positiv samfunnsutvikling på Nordmøre. Strategien tar også for seg de 17 bærekraftsmålene som vi har knyttet bærekraftsmålene opp til de 8 delmålene. Vi jobber for et attraktivt og bærekraftig Nordmøre som vi skal oppnå gjennom bærekraftsmål 17 samarbeid. 

Du kan lese strategien her: Nordmørsstrategien (PDF, 4 MB)