Handlingsdel

Handlingsdelen omhandler de prioriterte sakene og oppgavene for Nordmøre IPR.

Handlingsdelen tar utgangspunkt i de 7 delmålene i strategien. I handlingsdelen er det konkretisert flere sentrale saker knyttet opp til hvert delmål som kommunene på Nordmøre skal jobbe sammen om. I Handlingsdelen følger en aktivitetsplan som viser hva Nordmøre IPR konkret skal gjøre i 2024 for å oppnå målene i Nordmørsstrategien. Handlingsdelen med aktivitetsplan revideres årlig.  

Du kan lese handlingsdelen her: Handlingsdelen 2024 (PDF, 242 kB)