Ny regional samfunnsplanlegger

Ingrid Nautnes (29) er ansatt som ny regional samfunnsplanlegger for Nordmøre IPR. 

Ingrid Nautnes (29) har flyttet til Kristiansund kommune for å jobbe som regional samfunnsplanlegger for Nordmøre IPR. Nordmøre IPR er det politiske samarbeidet mellom kommunene i Nordmøre. Det politiske rådet

er en pådriver for strategisk arbeid med samfunnsutvikling i regionen, fremme regionens interesser, og være et bindeledd mellom politikk, næringsliv og offentlige styringsorganer. Det har nylig vært et 3-årig prosjekt innen plansamarbeid med kommunene i Nordmøre, som det ønskes å bygge videre på gjennom ansettelsen av en regional samfunnsplanlegger.

Ingrid Nautnes

Nautnes har en master i statsvitenskap fra Nord Universitet, og har jobbet som samfunnsplanlegger i Nordkapp kommune. I fra jobben i Nordkapp kommune har hun erfaring med å jobbe med kommunen sin samfunnsdel, samt å bistå i andre kommunedelplaner.

Det har gitt henne erfaringer med planskriving, planprosesser og medvirkningsarbeid. Hun har også vært med på en rapport om årsakene til den negative befolkningsutviklingen i Nordkapp “Jenter som kommer og jenter som går”, som ser på årsakene til flyttemønstret i Nordkapp.

I sin nye stilling som regional samfunnsplanlegger for Nordmøre IPR skal Nautnes jobbe med å videreutvikle samarbeidet mellom kommunene når det gjelder de kommunale planstrategiene og kommuneplanens samfunnsdel.

Felles regional analyse- og utfordringsdel

Vi skal utarbeide en felles regional analyse- og utfordringsdel, og den politiske forankringen og involveringen i planprosessene skal forbedres. I dette arbeidet vil Nautnes også vurdere nye innovative grep for å effektivisere planprosessene i samarbeidskommunene. Hun skal være med på videreutvikle betydningen av Tingvoll som Nordmøre sin bærekraftsenter, og utvikle samarbeidet om regional samfunnsutvikling ved å styrke klima- og naturperspektivet  som grunnlag for bærekraftig arealforvaltning.