Nordmøre IPR støtter Statnett sin områdeløsning for Nordmøre, men mener prosjektet må fremskyndes

Nordmøre IPR har 14.12.2021 sendt innspill til Statnett sin Nettutviklingsplan 2021 med følgende hovedbudskap:

 • Statnett Nettutviklingsplan 2021 s. 75 «Nettutvikling i region Midt» - Klikk for stort bildeStatnett Nettutviklingsplan 2021 s. 75 «Nettutvikling i region Midt» Statnett berømmes for dialogen og arbeidet med områdeplaner som 
  nettselskap, kommuner/fylkeskommune og næringsaktører har vært involvert i. Kraftsystemet er avgjørende infrastruktur for fremtidig verdiskaping og samfunnsutvikling, og kommunene ønsker å delta aktivt i arbeidet fremover.
 • 420 kV-ring på Nordmøre er en forutsetning for bærekraftig næringsutvikling, transport og verdiskaping langs kysten Nordmøre – Trøndelag. Planleggingen av 420-kV-ringen må prioriteres slik at den settes i drift så snart det er mulig og senest innen 2027.
 • Frem mot at ny områdeløsning settes i drift må krafttilgangen for dagens forbruk sikres gjennom at tilknytningsplikten oppfylles:
  • transformering i Surna 420 kV/132 kV etableres snarest
  • ny 420 kV-linje Isfjorden – Istad og ny stasjon på Istad bygges «uten ugrunnet opphold»
    

Les uttalelsen her (PDF, 221 kB)