Bjørn Buan som helseressurs/lokal samarbeidskoordinator for Nordmøre IPR

Vi er glade for å informere om at Nordmøre IPR har inngått avtale med Surnadal kommune om kjøp av tjenester tilsvarende 50% stilling for Bjørn Buan.

Bjørn Buan (64) er kommuneoverlege i Surnadal. Han har tidligere vært samhandlingsleder for Orkdalsregionen og fagrådsleder for helseberedskap og akuttmedisinsk kjede for Orkdalsregionen og St. Olavs Hospital. Han har erfaring som lege på St. Olavs Hospital og fra helseforskning, IKT- helse, samt hatt mange ulike oppdrag for Helsedirektoratet. 

Bjørn Buan ønskes velkommen inn i helsefellesskapet for Nordmøre 
Bjørn Buan skal være koordinator for kommunene på Nordmøre sitt samarbeid med Helse Møre og Romsdal og ha ansvar for å følge opp Nordmøre IPR sitt arbeid og prioriteringer innenfor helse- og omsorg. Dette omfatter saker og tema som interkommunale tjenester i SNR/DMS Kristiansund, velferdsteknologi og kompetanse-/rekrutteringstiltak for helsepersonell til kommunene.