Kommunale planstrategier Nordmøre

Dette er en oversikt over status for planstrategiene i de ulike kommunene på Nordmøre for planperioden 2023-2027.

Aure: Forslag ikke klart.

Averøy: Forslag til Planstrategi og planprogram samfunnsdel Averøy på høring.

Gjemnes: Forslag ikke klart.

Kristiansund: Forslag til Planstrategi og planprogram samfunnsdel Kristiansund på høring.

Smøla: Forslag til Planstrategi og planprogram samfunnsdel Smøla på høring.

Sunndal: Forslag til Planstrategi og planprogram samfunnsdel Sunndal på høring.

Surnadal: Forslag til Planstrategi og planprogram samfunnsdelen Surnadal på høring.

Tingvoll: Forslag til Planstrategi og planprogram samfunnsdel Tingvoll på høring.