Nordmørsprisen

Nordmørsprisen deles ut av Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd under Nordmørskonferansen. Til og med 2021 het prisen Orkidéprisen og fra 2022 er navnet endret til Nordmørsprisen.  Nordmørsprisen ble i 2024 tildelt Krivi Vev AS på Tingvoll

Nordmørsprisen 2024 Krivi Vev - Klikk for stort bildeNordmørsprisen 2024 Krivi Vev Ellen Engdahl

  

Prisen skal motivere til særlig innsats for tiltak som kommer hele Nordmørsregionen til gode på følgende områder:

  • Næringsutvikling
  • Kompetanseutvikling
  • Bedriftsutvikling
  • Positiv markedsføring av regionen utad og/eller innad
  • Samarbeidstiltak

Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak i henhold til prisens formål. I år er prisen et maleri «Sommeren er slutt» av kunstner Eli Skarpnes fra Smøla.

Prisen ble utdelt for 33. gang i 2024.