Representantskapet

Representantskapet
Kommune Ordfører
Aure Hanne-Berit Brekken (A)
Averøy Ingrid Rangønes (A)
Gjemnes Knut Sjømæling (SP)
Kristiansund Kjell Neergaard (A)
Smøla Svein Roksvåg (SP)
Sunndal Ståle Refstie (A)
Surnadal Hugo Pedersen (SP)
Tingvoll Ingrid Waagen (SP)