Handlingsplan

Handlingsplanen omhandler de prioriterte sakene og oppgavene for Nordmøre IPR. Revidert strategiplan er under arbeid, og revidert handlingsplan blir utarbeidet etter at ny strategi er vedtatt.