Handlingsplan

Handlingsplanen omhandler de prioriterte sakene og oppgavene for Nordmøre IPR i 2020. Revidert strategiplan er under arbeid, og revidert handlingsplan blir utarbeidet etter at Strategi 2020 – 2023 er vedtatt.

Prioriterte oppgaver

 • Omorganisering av regionrådet
 • Realisere prosjekt plansamarbeid Nordmøre
 • Offentlige kompetansearbeidsplasser
 • DMS og Helseinnovasjonssenteret
 • Samferdsel;
  • Prioritering av prosjekter
  • Organisering av arbeidet
 • Felles strategier og tiltak med næringslivet
 • Møter Nordmøre IPR, kommunedirektørkollegiet, ordførermøter og Mørebenken