Møteplan 2021

Møteplan 2021
Politiske møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Representantskapet 16. 30. 16. 19.-20. 21.-22. 17.
Samferdselsgruppe 4. 14. 27. 15.
Samhandlingsutvalget 19. 1.
Kommunedirektørkollegiet 11. 15. 15. 14. 20. 11. 15. 13.