Møteplan 2021

Møteplan 2021
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Representantskapet 12. 29.-30. 16. 9.-10. 5.
Samhandlingsutvalget
Samferdselsgruppe 4. 14. 27. 15.
Rådmannskollegiet 11. 15. 15. 12. 10. 14. 20. 11. 15. 13.