Årsmelding 2021

5 Uttalelser

Uttalelsene kan leses på Uttalelser Nordmøre IPR.
 

Oversikt brev og uttalelser 2021

Oversikt brev og uttalelser 2021
Dato Mottaker Tema
14.12.21 Statnett Nettutviklingsplan 2021
14.12.21 Klima- og miljødepartementet, Energi- og miljøkomiteen, Mørebenken Midler til gyrobekjempelse i Drivaregionen
06.12.21 Olje- og energidepartementet, NVE Klage på vedtak om omklassifisering av 132kV anlegg i Nordmøre og Romsdal
12.11.21 Justiskomiteen, Mørebenken Uttalelse om Domstolstruktur
05.11.21 Møre og Romsdal fylkeskommune Uttalelse om struktur for videregående skoler på Nordmøre
20.10.21 Kirkerådet Høringssvar ny kirkelig organisering (felles med Sunnmøre regionråd)
12.08.21 Statnett Uttalelse om fremtidig krafttilgang i Møre og Romsdal
01.07.21 Mørebenken, Møre og Romsdal fylkeskommune Flere statlige arbeidsplasser til Nordmøre
30.04.21 Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, Utdannings- og forskningskomiteen, Mørebenken Oppslutning om Jappe Ippes folkehøgskole
26.04.21 Trøndelagsbenken og Mørebenken Innspill NTP 2022-2033 (felles med IPR Trøndelag sørvest)
19.03.21 Statnett Innspill til utredningsprosess ang. konseptvalg for krafttilførsel
10.03.21 NVE Uttalelse til varsel om vedtak om omklassifisering av 132kV nett i Møre og Romsdal
31.01.21 Helse Midt-Norge RHF Innspill Magnussen 2-modellen
28.01.21 KS Uttalelse om regional samarbeidskoordinator
14.01.21 Helse- og omsorgsminister Bent Høie Fødetilbudet i Møre og Romsdal