Årsmelding 2021

4 Møtevirksomhet regjering og storting

Nedenfor følger oversikt over møter i Nordmøre IPR sin regi, og i tillegg har kommuner og Mørebenken deltatt på flere teams-møter i regi av bl.a. KNN med ulike tema.

05.02.2021        Mørebenken v/Helge Orten      Teams

 • Sykehusveien Kristiansund sentrum – Hjelset med fokus på E39 Astad - Bjerkeset

26.05.2021        Venstre v/Andre N. Skjelstad - Kristiansund

 • Kort info om Nordmøre IPR og status Nordmøre
 • Statlige arbeidsplasser
 • Samferdsel: Merknad NTP E39 Astad – Bjerkeset

03.08.2021         Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

 • Teamsmøte med fylkesordfører Torve og ordfører Neergaard

 • Nytt nasjonalt Nav ombud til Kristiansund

03.09.2021        Mulig ny Mørebenken - Kristiansund

 • Arbeidsmarked og statlige arbeidsplasser
 • Fremtidig kraftsituasjon og grønn omstilling
 • Samferdselsprosjekter og ferge
 • Helsetilbudet
 • Partienes prioritering for Nordmøre

  Møte med kandidater til den nye Mørebenken før stortingsvalget i 2021.