Årsmelding 2021

7 Årsregnskap 2021

Årsregnskapet ble vedtatt i Årsmøtet 16.02.22.
Årsregnskapet er utarbeidet av Kristiansund kommune som kontorkommune. 

    
Mindreforbruket fra ordinær drift i 2021 på kr 179.158 og bruk av fondsavsetning på kr 170.392 finansierer IPR sin andel av prosjektene for 2021. Det er tidligere gjort vedtak om å engasjere en 50% helseressurs som finansieres av fondsavsetningene det første året, samt at det er vedtatt å disponere kr 125.000 som egenandel i Klimaressurs (der resterende kr 33.200 finansieres i 2022).

Revisjon inngår som del av revisjonen for Kristiansund kommune.