Årsmelding 2021

Representantskapet har godkjent årsmeldingen for 2021.

    
Årsmeldingen ble godkjent i representantskapsmøtet på Tingvoll 29. april. For første gang er den i digital versjon.

Årsmeldingen beskriver hvordan det politiske samarbeidet på Nordmøre er organisert og fungerer, og i kapittel 2 omtales mer utfyllende de prioriterte sakene i året som er gått.

Representantskapsmøtet på Tingvoll Økopark Ellen Engdahl   

Se årsmelding 2021