Gladnyhet for søkere til heltids sykepleieutdanning på Nordmøre

Studentene med simulator HiM

Flere studieplasser og sykepleieutdanning på heltid i Kristiansund fra høsten 2023

Høyskolen i Molde tilbyr heltidsstudium i sykepleie i Kristiansund fra høsten 2023. Antall studieplasser på dette populære studiet øker samtidig. Etter det første studieåret flyttes undervisningen til nye moderne lokaler i Campus Kristiansund sentralt i bykjernen høsten 2024.

Det kan søkes om opptak til studiet på grunnlag av generell studiekompetanse fra videregående skole, eller det kan søkes om opptak basert på realkompetanse basert på yrkeserfaring og annen utdanning. Her må søkere ha fylt 25 år i løpet av 2023, eller det studieåret det søkes om opptak til.

NB Søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse har søknadsfrist 1. mars. Søknad basert på generell studiekompetanse har frist 15. april.

Mer informasjon om studietilbudet og krav til søknaden finner du på www.himolde.no/studier/program/sykepleie-heltid/index.html

Se også en presentasjon på Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=zQu2AFbVcwk&t=56s

Del gjerne nyheten videre !