Hovedtema for samlingen denne gangen var Helse, der ledelsen i Helse Møre og Romsdal (HMR) var invitert for gjensidig informasjon og diskusjon.

Vi er glade for å informere om at Nordmøre IPR har inngått avtale med Surnadal kommune om kjøp av tjenester tilsvarende 50% stilling for Bjørn Buan.

03.09.2020
  
Torsdag 3. september ble ny samarbeidsavtale mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll signert på Smøla. Til stede var alle ordførerne i de respektive kommuner.

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) er det nye navnet for ORKidé – Nordmøre Regionråd. Kjell Nergaard (Kristiansund) er valgt som leder og Ingrid Ovidie Rangønes (Averøy) som nestleder.